liv

samma flamma som skänker värme

skänker också kyla

och förstörelse.

samma flamma som skänker liv

skänker också död.

samma flamma som skänker infernon

skänker också paradis.

så omfamna flamman

och använd den för gott –

endast då kan godheten segra och,

omforma berg

tänk

det

liv

som

kan omforma

berg

kan det också,

flytta berg?