Andreas Magnusson

Andreas Magnusson

tystnat uppror

du finner mig alltid där stränderna möter himmelndu finner mig alltid där himmeln är blådu finner mig alltid där koltrasten sjunger sin sångmenom morgondagen kommer och spelemännen tystnatom morgondagen kommer och vårt hjärtas kall försvunnitom morgondagen kommer och vi förlorat…

liv

samma flamma som skänker värme skänker också kyla och förstörelse. samma flamma som skänker liv skänker också död. samma flamma som skänker infernon skänker också paradis. så omfamna flamman och använd den för gott – endast då kan godheten segra…