Andreas Magnusson

Andreas Magnusson

Lev!

Lev! Lev ditt liv! För jag ska leva mitt! Vi har ett ansvar att leva. Vi har ett ansvar som människor att inte lämna jordskorpan vi vandrar olevda. Vi ska leva. Och vi ska engagera oss, mötas, delta, njuta, oroas,…

berättandet

för vem berättar vi? varför berättar vi? berättar vi alla? ja. skandalomsusade livshistorier sprids från tunga till öra äventyr skapas av en brinnande hand upprop skanderas av en människas desperation allt är berättelser. allt är berättande. men för vem? och…

en blommas värld

jag gungar i vindenblickar upp i det blåaser en svala kasta sig fram över skynkänner en humla landa i mitt håren dag snart ska jag krypa ner i jorden igenom inte de där långastoraplockar upp mig i deras famn förstförhoppningsvis…

tystnat uppror

du finner mig alltid där stränderna möter himmelndu finner mig alltid där himmeln är blådu finner mig alltid där koltrasten sjunger sin sångmenom morgondagen kommer och spelemännen tystnatom morgondagen kommer och vårt hjärtas kall försvunnitom morgondagen kommer och vi förlorat…

liv

samma flamma som skänker värme skänker också kyla och förstörelse. samma flamma som skänker liv skänker också död. samma flamma som skänker infernon skänker också paradis. så omfamna flamman och använd den för gott – endast då kan godheten segra…