tystnat uppror

du finner mig alltid där stränderna möter himmeln
du finner mig alltid där himmeln är blå
du finner mig alltid där koltrasten sjunger sin sång
men
om morgondagen kommer och spelemännen tystnat
om morgondagen kommer och vårt hjärtas kall försvunnit
om morgondagen kommer och vi förlorat koltrasten
då finns ej världen där den fanns igår
då har fåglarna tystnat
då har vi tystnat
så kan september komma tyst igen
utan sensommarens sista drill
utan vindens första andetag
utan lövens sista sorl