Grattis på födelsedagen – nu är du 5

Idag den 12 december 2020 fyller du år. Du, Parisavtalet fyller fem år. Det har idag gått fem år sedan världens länder enades om att hålla den globala medeltemperatursökningen väl under 2 grader Celsius.

Det har gått fem år sedan världens ledare från den rika västvärlden lovade att köpa tid till de mest utsatta länderna och deras omställning, och det genom att skynda på deras egna omställningar till ett fossilfritt samhälle. Det har gått fem år sedan de rika länderna lovade att gå före i kampen mot klimatförändringarna, visa på mod och ledarskap. Det har gått fem år sedan de rika länderna lovade att tillsätta resurser och tid för att hjälpa de mest utsatta länderna ur sitt allt mer växande beroende till fossila bränslen. För så är det. Man vill höja levnadsstandarden för sin egen befolkning, och för de mest utsatta länderna har vägen framåt varit att satsa på kol.

Det har gått fem år sedan världens länder lyckades komma överens. I alla fall en gång.

Under de fem år som hittills passerat har världens rika länder tuffat på som vanligt. Man har inte ställt om sina samhällen i den utsträckning man förväntas göra efter de löften som avgavs i Paris 2015. Man har heller inte lyckats med att hjälpa de länder som inte har samma finansiella muskler som oss, ur sin fattigdom och ur sitt beroende av fossila bränslen.

Det är ett fatalt misslyckande. Det är ett svek mot hela min generation. Och det är ett svek mot de 5 procenten av världens befolkning som skyddar 80% av de kvarvarande friska ekosystemen. Det är ett svek och ett misslyckande som saknar motstycke. Och ni ska veta att vi unga kommer att minnas. Och vi kommer att göra annorlunda, för vi vet. Vi vet vad den stigen vi vandrar på nu slutar. Det har forskningen bevisat. Flera gånger om.

Så idag. På femårsdagen. Väljer jag att påminna om de här sakerna. Att våra ledare gång på gång misslyckas. Att ursprungsbefolkningarna runt om i världen vanäras och inte respekteras. + att vi unga minns. För vi dokumenterar det vi gör nu… Och det ni gör nu, det dokumenterar vi också. Sveriges regering, världens regeringar. FightFor1.5.